CIRCULAIRE ECONOMIE

Een boek is een venster waarlangs men ontsnapt. Julien Green.

CIRCULARITEIT IN DE GENEN

Recyclage, hoeksteen van de cycles.

De papier- en glasindustrieën staan reeds lange tijd met beide benen in de circulaire economie. De circulariteit van de producten, hun recycleerbaarheid, de oneindige recyclage van glas en de hernieuwbaarheid van papier, zetten de materialen op het voorplan van de circulaire economie.

LEVENSCYCLUS

Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen. Heraclitus.

Het komt steeds terug

Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen. Heraclitus.

Glas, papier en karton dragen bij aan een duurzame maatschappij. Enkele voorbeelden zijn: recycleerbare verpakkingen die goederen beschermen en zo bijvoorbeeld voedselverspilling tegengaan, of natuurlijke verlichting en energiebesparingen door isolatie en beglazing van gebouwen…

Het opgehaalde oude papier en glas worden in steeds grotere mate gerecycleerd in de steeds efficiëntere productieprocessen. Eco-design, continue optimalisering van het watergebruik en verhoogde energie-efficiëntie zijn thema’s waaraan onze bedrijven dagelijks mee bezig zijn.auxquelles nos entreprises travaillent jour après jour.

GRONDSTOFFEN

Poëzie is de kunst de zee in een glas te vangen. Italo Calvino.

GRONDSTOFFEN ZIJN HET BEGIN EN HET EINDE

Alles is belangrijk.

De belangrijkste grondstoffen voor de productie van papier zijn het hout en het oud papier, het water en de energie. Meer dan helft van de gebruikte vezels die voor de productie van papier nodig zijn, komen uit de recyclage. De noodzakelijke complementaire verse vezels zijn hernieuwbaar. Water is in grote hoeveelheden nodig als “vezeldrager” maar wordt niet verbruikt. Na zuivering wordt 90% terug geloosd. Energie wordt gebruikt onder de vorm van elektriciteit en stoom. Deze energie wordt grotendeels op site geproduceerd in efficiënte warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Wist je trouwens dat het overgrote deel van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen?

Glas is een natuurlijk, mineraal en inert materiaal dat bestaat uit drie basisgrondstoffen: zand, soda en kalk. Hier kan, afhankelijk van het product tot 90% glasscherven (cullet) aan toegevoegd worden. De toevoeging van cullet vermindert het verbruik van grondstoffen, de uitstoot van CO2 en het energieverbruik. Het recycleren van elke ton glas leidt tot een energiewinst van 25% en 300 kg minder uitstoot van CO2.

Nog niet ervan overtuigd dat papier et glas voorbeelden zijn van de circulaire economie ?

SOCIAAL

JIk schets voorbijgangers, appelen, flessen van blauw glas …
Alle technieken zijn geschikt: potloden, aquarel, gouache. James Ensor.

INDUFED OP SOCIAAL VLAK

Een fonds, een kenniscentrum en een comité staan voor u klaar.

De bedrijven in de schoot van inDUfed vallen onder een zestal paritaire comités : het PC 115 (glasnijverheid en verwerking), het PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden uit de profitsector), het PC 129 en het PC 221 (papierproductie), het PC 136 en het PC 222 (papier- en kartonverwerkende nijverheid).

De onderscheiden sectoren beschikken allen over minstens één Fonds voor Bestaanszekerheid dat tussenkomt in het kader van de vormingsinspanningen uitgaande van de ondernemingen.

inDUfed beschikt over een kenniscentrum inzake sociale wetgeving en informeert de leden over sociale wetgeving in wording en wijzigingen in de regelgeving, via nieuwsbrieven, seminaries… Daarnaast kunnen de leden met hun individuele sociale vraagstukken terecht bij hun federatie

Het sociaal comité van inDUfed verenigt de HR-specialisten van de bedrijven. Hier worden de sociale standpunten bepaald die inDUfed inneemt inzake algemene reglementering binnen de interprofessionele verenigingen maar ook inzake het sectoraal overleg.

ECONOMIE

Axioma van de economie: wanneer twee economisten een tegengestelde mening hebben,
heeft geen van hen noodzakelijkerwijs ongelijk. Hervé Le Tellier, Papier de verre.

WELVAARTSCREATIE

Concurrentievermogen, innovatie en export.

Waarde creëren is een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling. De ondernemingen bij inDUfed realiseren jaarlijks een omzet van 7,7 miljard Euro. Daarmee dragen ze bij tot 1,9% van het Bruto Binnenlands Product.

Het duidelijke exportkarakter van de drie sectoren draagt positief bij aan de handelsbalans van ons land.

De competitieve papier- en glasindustrie zijn bijzonder innovatief. De producten en toepassingen worden voortdurend vervolmaakt, de productieprocessen worden continu verbeterd en zo steeds efficiënter, flexibeler en geoptimaliseerd.

Copyrights 2016 INDUFED All rights reserved.