INDUFED

Een efficiënte organisatie ten dienste van duurzame en innovatieve bedrijfssectoren.

inDUfed is een platform dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden versterkt. De expertise en kennis van de verschillende teams worden samengebracht zowel op het gebied van sociale dossiers als op het gebied van milieu en energie.

Deze bevoegdheidsdomeinen vormen de kern van de duurzaamheidsstrategie zowel van de producten zelf van de drie sectoren als van hun productie- en transformatieprocessen.

COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie) hebben zich verenigd onder de koepel van inDUfed om de competitiviteit van de bedrijven binnen de 3 sectoren te versterken.

Het opstellen en uitdragen van gezamenlijke visies, het delen en uitdiepen van kennis, het optimaliseren van externe vertegenwoordiging, de flexibiliteit en efficiëntie zijn enkele van de vele sterke punten van inDUfed.

De waarden van inDUfed zijn een performante dienstverlening aan de leden, een constructieve samenwerking met respect voor de identiteit van elke partner en een team van gemotiveerde en betrokken medewerkers.

SOCIO-ECONOMISCHE GEGEVENS

De kwaliteit aan doorzicht van het glas geeft aan het uiteindelijk werk een waarde in overeenstemming met een zwarte lijn getrokken op een wit blad.Charlotte Juillard.

ONZE ONDERNEMINGEN

De klanten, het personeel

inDUfed verenigt 3 industriële sectoren : de productie en transformatie van glas, de productie van pulp, papier en karton, en de verwerking naar papier- en kartonproducten.

De circulaire economie zit in het DNA van hun productieprocessen. Meer informatie vind je in het deel Duurzame Ontwikkeling

Deze ondernemingen produceren in België een brede waaier van producten : flessen, kartonverpakkingen, hoogwaardig grafisch papier, diverse beglazing, kranten- en magazinepapier, zelfklevers…

De 3 sectoren tellen samen bijna 330 bedrijven. Deze ondernemingen vormen een industrieel netwerk dat in 19.000 directe lokale arbeidsplaatsen voorziet. Zo stellen zij ongeveer 70% arbeiders en 30% bedienden te werk.

De ondernemingen vertegenwoordigd door inDUfed zijn sterk gericht op de export. Meer dan 75% van de Belgische productie is immers bestemd voor het buitenland. Duitsland, Nederland en Frankrijk, maar ook Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingen.

Foto : AGC Glass Europe

LEDEN

Een constructieve samenwerking met respect voor de identiteit van elke inDUfed partner.

team

Een raam op de straat is een theater waard. Jules Renard.

BROCHURE

PDF

Glas en Papier
Koplopers van de
circulaire economie.

Perscommuniqué

Glas, papier en karton richten
de “vzw inDUfed” op,
ten dienste van de bedrijven
van de 3 sectoren.

PDF

inDUfed Jaarverslag 2019

PDF

Copyrights 2016 INDUFED All rights reserved.