CSRD

InDUfed en Fedustria sluiten een raamovereenkomst af met Möbius om hun leden op weg te helpen met duurzaamheidsrapportering volgens de CSRD en de carbon footprinting.

WAT HOUDT HET IN?

Eind 2022 trad de Sustainability Reporting Directive (CSRD) – de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering – in voege. Bepaalde grote bedrijven zijn al verplicht aan duurzaamheidsverslaggeving te doen, andere grote bedrijven zullen dit in de toekomst ook moeten doen. Ook KMO’s zullen geïmpacteerd worden, misschien in eerste instantie niet rechtstreeks maar wel onrechtstreeks via vragen van klanten en leveranciers. Bedrijven zullen in de toekomst aangezet worden hun CO2-footprint te berekenen, als dit nu al niet gevraagd wordt door klanten.

Met deze richtlijn stelt de EU regels vast die grote en beursgenoteerde ondernemingen verplichten om regelmatig verslagen te publiceren over de sociale en milieurisico’s waarmee ze geconfronteerd worden en over de manier waarop hun activiteiten een impact hebben op mens en milieu. 

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat beleggers en andere belanghebbenden toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om beleggingsrisico’s als gevolg van klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties te beoordelen. Ze zullen ook een cultuur van transparantie creëren over de impact van bedrijven op mens en milieu. 

Ten slotte zullen de rapportagekosten voor bedrijven op de middellange tot lange termijn dalen door de te verstrekken informatie te harmoniseren.

Klik hier voor meer informatie

EVENEMENTEN

Collective sessions

Bent u klaar voor uw eerste (of volgende) stappen in het berekenen en beheren van de #koolstofvoetafdruk van uw activiteiten?

Misschien wilt u zich voorbereiden op de komende CSRD – of vragen uw downstreamklanten u om koolstofgegevens te delen… ? Aarzel dan niet om u in te schrijven voor onze coachingsessie – met de focus op scope 1,2 emissies – die gezamenlijk wordt georganiseerd door Fedustria, inDUfed Sustainable Goods en Möbius Circular Economy & Sustainability.

Deze sessie geeft u de nodige kennis, inzichten en tools om aan de slag te gaan, maar gaat ook verder dan cijfers en helpt u om deze om te zetten in tastbare verbeteringen. Als toetje serveren we een goede netwerkgelegenheid met collega’s.

Dit evenement is alleen voor leden van inDUfed en Fedustria. Een nieuw datum volgt nog!

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD) - RAAMOVEREENKOMST

De eerste bedrijven zullen de nieuwe regels voor het eerst moeten toepassen in het boekjaar 2024, voor verslagen die in 2025 worden gepubliceerd. Dit geldt voor een “grote onderneming” die een EU-onderneming is of een EU-dochteronderneming van een niet-EU-onderneming. Een “grote onderneming” is een gedefinieerd begrip in de jaarrekeningenrichtlijn en betekent een entiteit die ten minste twee van de volgende criteria overschrijdt:

– Een netto-omzet van € 40 miljoen;
– Een balanstotaal van €20 miljoen;
– 250 werknemers gemiddeld over het boekjaar.

Beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) hebben tot 1 januari 2026 de tijd om aan de rapportagevereisten te voldoen, hoewel er een “opt-out”-clausule is tot 2028.

Hieronder komt u meer te weten over wat er op ons afkomt – en hoe we u kunnen ondersteunen!

WELKE BEDRIJVEN KOMEN ERMEE IN AANRAKING?

Vele ondernemingen die nu nog geen rapportageverplichtingen hebben, zoals KMO’s, zullen wel vragen over dat onderwerp krijgen van klanten, leveranciers en andere stakeholders. We helpen onze leden graag op weg op deze reis, en dit wel op 2 vlakken:
  • Implementatie van – duurzaamheidsrapportering volgens het CSRD via een dubbele materialiteitsanalyse, uw huidige rapportering tegen het licht houden of KPI-rapportage verbeteren.
  • Eerste stappen zetten in klimaatmanagement via het berekenen van uw broeikasgasuitstoot, scope 1, 2 en/of 3.

OP WELKE MANIER WILLEN WE ONZE LEDEN ONDERSTEUNEN?

Omdat inDUfed en Fedustria het als hun taak zien hun leden hierin zo goed mogelijk op weg te helpen, hebben beide federaties gezocht naar een adviesverlener die hun leden kan helpen met de implementatie van deze duurzaamheidsrapportering en/of het uitvoeren van een CO2-footprintberekening.

De Raamovereenkomst: wat nu?

  •  De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur, maar zeker tot eind 2024. Het staat u als organisatie vrij om beroep te doen op deze raamovereenkomst.. Bedrijven sluiten zelf een overeenkomst af met de adviesverlener en gaan van start!
  • Wij als inDUfed en Fedustria maken u echter graag het leven gemakkelijk – door reeds enkel afspraken te maken omtrent standaard dienstverlening, kwaliteit en tarifering met de adviesverlener.
  • Wilt u uit de startblokken schieten? Neem dan contact op met mathias.fahy@mobius.eu voor een eerste intakegesprek.
  • Aangezien het voor ons wel belangrijk is deze raamovereenkomst op te volgen, vragen wij u ons op de hoogte te houden van een eventuele samenwerking met Möbius.