inDUfed Memorandum 2024

Met het oog op de komende Europese, federale en regionale
verkiezingen zou inDUfed duurzame industriële vernieuwing en
klimaattransitie graag centraal gesteld zien in de prioritaire acties
van de volgende regeringsprogramma’s:

1.     Governance
2.     Duurzame producten
3.     Energetische competitiviteit
4.     Leefmilieu
5.     Sociaal

Het volledige programma vindt u hieronder: