Communicatie

We zijn een communicatiekanaal tussen de leden en de andere federaties, instituties en politieke instanties.