Promotie van producten

ONZE OPDRACHT

inDUfed is de officiële woordvoerder van de Belgische glas- papier en kartonsector bij de Europese, federale, regionale en lokale autoriteiten, en andere belangenverenigingen

  • De standpunten van de 3 sectoren worden in de schoot van het Verbond door haar leden uitgewerkt en via een breed netwerk verdedigd.
  • De opdracht van het Verbond is het verstrekken van informatie, naast het sensibiliseren en promotie via het organiseren van bezoeken en seminaries, de publicatie van brochures, enz.
  • De Federatie informeert en adviseert haar leden over de vragen van alle aard waarmee ze worden geconfronteerd: sociale-, economische-, milieu-,  energieaangelegenheden, enz.

Onze partners