Papier & kartonbewerking

De mogelijkheden van papier en karton als grondstof zijn eindeloos. vouwkarton, golfkarton, kartonnen dozen van allerlei kartonnages en displays, zakken met grote, middelgrote en kleine inhoud, flexibele verpakkingen, kokers, kokers voor de voedingsindustrie, school- en kantoorartikelen, enveloppen, etiketten, zelfklevende materialen, speelkaarten, wandbekleding, sigarettenpapier, papierproducten voor ziekenhuizen,
decoratiepapier voor de meubelindustrie, servetten, tafellakens en sets produceren en bedrijven die op maat versnijden, …

Omwille van deze vele mogelijkheden, is de papier -en kartonverwerking een erg heterogene sector. Hij bestaat namelijk uit minstens zeven deelsectoren: 

Golfkarton
Golfkarton is het meest gebruikte materiaal voor transportverpakkingen in Europa. Het is niet alleen bijzonder duurzaam, stevig, praktisch, handig in transport en hygiënisch. Met golfkarton kan je jouw producten aantrekkelijk verpakken en presenteren. Producten die gepresenteerd worden in golfkarton verpakking verkopen tot wel 14% meer dan producten in plastic kratten.
THE CORRUGATED BENELUX ASSOCIATION 

Golfkarton is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor food- en non-foodproducten. Maar liefst 70% van alle versproducten, bijvoorbeeld, zit verpakt in golfkarton. Ook het belang van de golfkartonindustrie binnen België, Nederland en Luxemburg stijgt nog elke dag. Om de kwaliteit en ondersteuning van deze groeiende sector binnen de Benelux te vrijwaren, bundelen de Belgische en Nederlandse Golfkartonindustrie sinds januari 2016 de krachten. Nu vormen ze samen de overkoepelende ledenorganisatie Corrugated Benelux Association. Als zuivere ledenorganisatie houdt CBA zich in geen enkel opzicht bezig met verkoop- en productiediensten

Bedrijven met één specifieke activiteit
Flexibele verpakkingen
Vouwkarton
Vouwkarton is het basismateriaal voor de productie van vouwkartonnages (verpakkingen van vouwkarton). Vouwkarton is een plaatvormig materiaal, gemaakt op basis van houtvezels en uit één of meer lagen samengesteld. 
Unieke bedrijven
Enveloppes
Zakken
Geen Migratie meer

Het behoort tot de algemene kennis dat papier en karton hernieuwbare materialen zijn : het zijn circulaire materialen en dat al decennia lang. Dertig jaar
innovatie heeft ertoe geleid dat vandaag meer dan de helft van de benodigde grondstoffen om papier en karton te maken afkomstig is van oud papier.
Dat gerecycleerd materiaal kan helaas niet worden ingezet voor alle toepassingen. Sterkte, bedrukbaarheid, materiaalhoeveelheid en chemische migratie … zijn parameters die de keuze voor recycled materiaal beïnvloeden.

Stop alle migratie.

Het is een logische en gewaardeerde attitude voor wie voedsel wil verpakken en daarbij gerecycleerde materialen wil inzetten.
Men dient in eerste instantie te kijken naar wat kan migreren. Te grote moleculen zullen niet migreren omdat hun omvang dat verhindert. Moleculen die
niet aanwezig zijn kunnen evenmin migreren. Een duidelijk beeld van de gewenste verpakking, van het beoogde drukwerk en van de eventuele barrière met als doel: Vermijd wat kan migreren.

Bij de beoordeling van potentieel migratiegevaar is het uiterst belangrijk het totale plaatje te bekijken : het verpakte goed én de verpakking. Men dient te beoordelen welke stoff en naar de voeding kunnen migreren. De ene voeding is gevoeliger voor bepaalde stoff en dan de andere. Sommige stoff en worden niet opgenomen door te verpakken voeding.

Vermijd wat kan migreren naar de voeding.

Ook een aantal andere parameters zijn van groot belang bij de beoordeling van potentieel migratiegevaar: hoe lang zal de voeding in de verpakking
blijven, de zogenaamde ‘shelf life’. Bij welke temperatuur wordt afgevuld, wordt ze bewaard en is er achteraf bij de consument nog verhitting nodig
bij de bereiding. Deze elementen kunnen de migratie beïnvloeden. Zo zullen lagere temperaturen de migratie vertragen of stilleggen. Een duidelijke omschrijving van de normale omstandigheden is van groot belang wanneer een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde verpakking.
Vermijdt wat kan migreren naar de voeding onder de gegeven omstandigheden voor de gevraagde toepassing.
Men kan nog verder gaan in de redenering : niet alle stoff en die migreren, vormen een risico. Een gevaar is slechts een risico als iemand er aan blootgesteld wordt. Ongevaarlijke stoffen kunnen hoogstens ongevaarlijke migratie teweegbrengen. Ook hier is
informatie (doelgroep, eetgewoonten van de doelgroep,…) primordiaal om potentiële risico’s goed in te schatten.
Communicatie is het sleutelwoord ! Correcte communicatie doorheen de hele waardeketen leidt tot het bereiken van het finale doel :
beheers de risico’s die uitgaan van wat kan migreren naar de voeding onder normale omstandigheden voor de gevraagde toepassing.

PaperPackSkills is het paritair beheerde sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie en heeft als voornaamste taak om alle bedrijven van de papier- en kartonsector te informeren, adviseren en consulteren omtrent vorming, opleiding, onderwijs, werkbaar werk en evenredige arbeidsdeelname.