Circulaire economie

Circulaire economie

"Een boek is een venster waarlangs men ontsnapt", Julien Green

CIRCULARITEIT IN DE GENEN

Recyclage, hoeksteen van de cycles.

De papier- en glasindustrieën staan reeds lange tijd met beide benen in de circulaire economie. De circulariteit van de producten, hun recycleerbaarheid, de oneindige recyclage van glas en de hernieuwbaarheid van papier, zetten de materialen op het voorplan van de circulaire economie.

Levenscyclus

"Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen", Heraclitus

HET KOMT STEEDS TERUG

Glas, papier en karton dragen bij aan een duurzame maatschappij. Enkele voorbeelden zijn: recycleerbare verpakkingen die goederen beschermen en zo bijvoorbeeld voedselverspilling tegengaan, of natuurlijke verlichting en energiebesparingen door isolatie en beglazing van gebouwen…

Het opgehaalde oude papier en glas worden in steeds grotere mate gerecycleerd in de steeds efficiëntere productieprocessen. Eco-design, continue optimalisering van het watergebruik en verhoogde energie-efficiëntie zijn thema’s waaraan onze bedrijven dagelijks mee bezig zijn.

Grondstoffen

"Poëzie is de kunst de zee in een glas te vangen", Italo Calvino

GRONDSTOFFEN ZIJN HET BEGIN EN HET EINDE

Alles is belangrijk

De belangrijkste grondstoffen voor de productie van papier zijn het hout en het oud papier, het water en de energie. Meer dan helft van de gebruikte vezels die voor de productie van papier nodig zijn, komen uit de recyclage. De noodzakelijke complementaire verse vezels zijn hernieuwbaar. Water is in grote hoeveelheden nodig als “vezeldrager” maar wordt niet verbruikt. Na zuivering wordt 90% terug geloosd. Energie wordt gebruikt onder de vorm van elektriciteit en stoom. Deze energie wordt grotendeels op site geproduceerd in efficiënte warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Wist je trouwens dat het overgrote deel van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen?

Glas is een natuurlijk, mineraal en inert materiaal dat bestaat uit drie basisgrondstoffen: zand, soda en kalk. Hier kan, afhankelijk van het product tot 90% glasscherven (cullet) aan toegevoegd worden. De toevoeging van cullet vermindert het verbruik van grondstoffen, de uitstoot van CO2 en het energieverbruik. Het recycleren van elke ton glas leidt tot een energiewinst van 25% en 300 kg minder uitstoot van CO2.

Nog niet ervan overtuigd dat papier en glas voorbeelden zijn van de circulaire economie ?