Lid worden

=

Aan de leden wordt een ruime waaier van diensten geleverd die inbegrepen zitten in uw lidmaatschapsbijdrage.

Slechts enkele elementen hieruit:

  • Geregelde overlegvergaderingen op sectoraal of subsectoraal niveau;
  • Individueel advies op sociaal vlak (sociale wetgeving, bijstand tijdens onderhandelingen met uw werknemers …) en overleg bij het negociëren van de sectorakkoorden ;
  • Advies op maat i.v.m. milieu, energie/klimaat, voedselveiligheid, productbeleid, circulaire economie, … ;
  • Mogelijkheid tot deelname aan studienamiddagen en informatiesessies i.v.m. onder andere wijzigingen over de milieuwetgeving

Anderzijds is inDUfed, door zijn mandaten in meerdere instellingen,commissies en federaties, actief betrokken bij de behartiging van de belangen van de sectoren. In dit verband heeft inDUfed regelmatig contacten met beleidsmakers, administraties enerzijds en instellingen en beroepsverenigingen anderzijds en dit op regionaal, nationaal en Europees niveau.