Vorming

Cefoverre

Cefoverre is oorspronkelijk het competentiecentrum van de glassector, gevestigd in Jumet. Het geeft opleiding aan werknemers van ondernemingen die glasproducten produceren of verwerken, aan werkzoekenden die in de sector een beroep willen uitoefenen en aan studenten en leerkrachten uit technische en beroepsrichtingen. Zij worden er vertrouwd gemaakt met de industriële processen van de glassector.

Het opleidingscentrum wordt paritair beheerd door de glasbedrijven, het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de glasnijverheid, hetonderwijs, de sociale partners en de Forem.

Sinds 2002 draagt Cefoverre het label “Competentiecentrum – CDC” en maakt het deel uit van het netwerk van 25 competentiecentra van het Waalse Gewest. Cefoverre geeft niet alleen opleiding: door het CDC-label vervult het ook andere opdrachten, zoals de evolutie in de glasberoepen opvolgen, informatieverschaffing, bewustmaking en kwaliteitsopvolging.

Sinds 2020 heeft Cefoverre zijn diensten uitgebreid naar de sector van de papier-en kartonbewerkende bedrijven, waar ze als partner samenwerken met PaperPackSkills. Op die manier kan PaperPackSkills ook Franstalige opleidingen aanbieden aan de sector. Ondernemingen binnen PC 136 of PC 222 die zich in het Waals gewest bevinden kunnen rechtstreeks contact opnemen met franck.chezza@cefoverre.be en hij zal met jou op zoek gaan naar de geschikte opleiding. Indien jouw onderneming in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen en je op zoek bent naar een Franstalige opleiding, kan je rechtstreeks contact opnemen met PaperPackSkills.  

PaperPackSkills

PaperPackSkills is het paritair beheerde sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie en heeft als voornaamste taak om alle bedrijven van de papier- en kartonsector te informeren, adviseren en consulteren omtrent vorming, opleiding, onderwijs, werkbaar werk en evenredige arbeidsdeelname. Sinds 2011 streeft het sectorfonds naar een optimale dienstverlening voor KMO’s en grote ondernemingen door middel van:

Het sectorfonds werkt in dit kader met een sectorconvenant van de Vlaamse Overheid waarbij steeds gefocust wordt op sectorale en maatschappelijke noden. Onze dienstverlening heeft als doel om alle papier en kartonbedrijven in België te bereiken. In 2020 heeft PaperPackSkills het kwaliteitslabel Qfor (WSE) verkregen omtrent advies en uitvoering van projecten m.b.t. learning, development en competentiemanagement. Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar www.paperpackskills.be.