Missie en Waarden

InDUfed is een platform dat sinds 2018 drie sectoren verenigt, zijnde COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier-en kartonbewerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie). Het opstellen en uitdragen van gezamenlijke visies, het delen en uitdiepen van kennis, het optimaliseren van externe vertegenwoordiging, de flexibiliteit en efficiëntie zijn enkele van de vele sterke punten van InDUfed.

De waarden van InDUfed zijn:

  • Een performante dienstverlening aan de leden
  • Een constructieve samenwerking met respect voor de identiteit van elke partner
  • Een team van gemotiveerde en betrokken medewerkers

De missie van InDUfed bestaat erin om: 

  • Haar leden te informeren en adviseren over de vragen van alle aard waarmee ze worden geconfronteerd: sociale-, economische-, milieu-, energieaangelegenheden, enz. 
  • De werking van de industriële federaties, haar leden, te moderniseren door flexibiliteit, efficiëntie en prestaties te combineren ten dienste van de bedrijven
  • Informatie te verstrekken, naast het sensibiliseren en promotie via het organiseren van bezoeken en seminaries, de publicatie van brochures, enz.

 

Ons engagement

In 2020 behaalde InDUfed het Label Ecodynamische Onderneming niveau 2. Dit label is een officiële, kosteloze erkenning en aanmoediging van Brusselse bedrijven, organisaties en instellingen uit de privé- en de overheidssector die zich inzetten om de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen.

Het label beoordeelt de milieuprestaties van ondernemingen door hun ecologische initiatieven te waarderen op een schaal van drie niveaus: een, twee of drie sterren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om initiatieven op het vlak van afvalpreventie, circulaire economie, rationeel energiegebruik, een goed mobiliteitsplan voor de werknemers of duurzame voeding.