Sociaal

InDUfed op sociaal vlak

Een fonds, een kenniscentrum en een comité staan voor u klaar

De bedrijven in de schoot van InDUfed vallen onder een zestal paritaire comités: het PC 115 (glasnijverheid en verwerking), het PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden uit de profitsector), het PC 129 en het PC 221 (papierproductie), het PC 136 en het PC 222 (papier-en kartonverwerkende nijverheid).

De onderscheiden sectoren beschikken allen over minstens één Fonds voor Bestaanszekerheid dat tussenkomt in het kader van de vormingsinspanningen uitgaande van de ondernemingen.

InDUfed beschikt over een kenniscentrum inzake sociale wetgeving en informeert de leden over sociale wetgeving in wording en wijzigingen in de regelgeving, via nieuwsbrieven, seminaries, …. Daarnaast kunnen de leden met hun individuele sociale vraagstukken terecht bij hun federatie.

Het sociaal comité van InDUfed verenigt de HR-specialisten van de bedrijven. Hier worden de sociale standpunten bepaald die InDUfed inneemt inzake algemene reglementering binnen de interprofessionele verenigingen maar ook inzake het sectoraal overleg.