Chemische pulp

De belangrijkste soort chemische pulp ontstaat uit een sulfaatprocedé, ook “KRAFT”-procedé genoemd (basisch proces). Deze pulpsoort wordt verkregen door houthaksels te koken in een alkalische oplossing (hoge pH). Door dit proces kan men een groot deel van de aanwezige lignine verwijderen, zodat enkel cellulosevezels overblijven. De lignine is verantwoordelijk voor de vergeling van het papier bij blootstelling aan licht. Het
verwijderen van de lignine garandeert dat de kwaliteit van het papier behouden blijft.  

Chemische pulp wordt gebruikt voor de productie van hoogwaardige papiersoorten met een lange gebruiksduur, zoals papier voor boeken, schriften, bepaalde verpakkingen, enz. Papier dat vervaardigd is van chemische pulp wordt gewoonlijk“houtvrij papier” genoemd, een dubbelzinnige benaming voor dit papier dat wel degelijk geproduceerd is op basis van hout maar dat in feite “papier zonder lignine” is. Na het koken worden de cellulosevezels
afgescheiden en de restvloeistof, “black liquor” genoemd, wordt verbrand in een regeneratie-installatie. De kookchemicaliën komen vrij in de vorm van gesmolten as die hergebruikt wordt. De energie die vrijkomt door verbranding van de lignine uit de “black liquor” wordt hergebruikt in de fabriek door via warmtekrachtkoppeling stoom en elektriciteit te produceren. Hierdoor is het Kraft procedé energetisch zelfbedruipend.

Aangezien de lignine afkomstig is uit biomassa (hout), zijn de geproduceerde elektrische energie en de warmte van her nieuwbare oorsprong. Het materiaal rendement van het kraftproces bedraagt ongeveer 50 % : voor elke ton (droge materie) hout wordt een ½ ton lignine als energie benut, terwijl een ½ ton papierpulp geproduceerd wordt, hoofdzakelijk samengesteld uit cellulosevezels.
Aan het einde van het kookproces moet de bruinachtig pulp gebleekt worden. De meest gebruikte bleekmethode voor kraft – pulp is deze met chloordioxide ClO2. Deze pulp wordt “Elementary Chlorine Free” of ECF genoemd. 
Bepaalde processen laten zelfs toe het gebruik van chloorverbindingen te vermijden. In de plaats wordt zuurstof, waterstofperoxide, ozon of enzymen gebruikt. Het gaat hier om “Totally Chlorine Free”of TCF-pulp.