Isolatiematerialen

Tussen 1 en 1,5 tot 2°C maximum. Daarboven zal de klimaatopwarming ons recht naar de catastrofe leiden. De bouwnijverheid is een kernsector : 25 % van de Belgische uitstoot van broeikasgassen zijn te wijten aan de gebouwen (2010). Zeer energieverslindend (72 % meer energieverbruik door onze woningen dan het Europees gemiddelde) vormen zij een enorm potentieel, zowal qua renovatie als qua nieuwbouw. Conform de Trias Energetica moet hun isolatie een prioriteit vormen. De technologieën bestaan en zijn beschikbaar. Glaswol en cellulair glas behoren tot meest duurzame en efficiënte isolatiematerialen. Hun praktische en technische kwaliteiten, evenals hun milieubalans, zijn uitstekend zoals de diverse uitgevoerde levenscyclus analyses aangeven.

GLASWOL

Isolatievezels (niet-verspinbare vezels) worden gebruikt voor de isolatie van daken en zolders, spouwmuren en gevels (na-isolatie van spouwmuren inbegrepen), van wanden, muren, vloeren en plafonds, houtskeletbouw… Glaswol wordt eveneens gebruikt voor de isolatie van industriële toepassingen : procédés, leidingen…

De thermische isolatiekwaliteiten van glaswol zijn uitstekend : warmtegeleidingscoëfficiënt ʎ gaande van 0.030 tot 0.040 W/(mK) naargelang de toepassingen, gecombineerd met een hoge stockagecapaciteit van de warmte. Glaswol wordt ook gewaardeerd voor zijn akoestische eigenschappen, zijn vochtgedrag en zijn brandreactie, heeft een lage volumieke massa, is onrotbaar, is onaantastbaar door knaagdieren en micro-organismen, is dimensionaal stabiel, heeft een lange levensduur…

CELLULAIR GLAS

Cellulair glas, vervaardigd van glaspoeder en koolstof (schuimend element) wordt gebruikt voor ondergrondse isolatie (vloeren en muren), platte- en hellende daken, van muren en gevels, van hangende- en binnentuinen…. Cellulair glas wordt ook gebruikt om bouwknopen te beperken en voor de isolatie van industriële toepassingen : procédés, leidingen….

Als structureel isolatiemateriaal beschikt cellulair glas over een constante warmtegeleidingscoëfficiënt ʎ, gaande van 0.036 tot 0.050 W/(mK) naargelang de toepassingen. Zijn dimensionele stabiliteit is uitzonderlijk, het weerstaat aan buiging en zijn drukweerstand kan 160 ton/m2 bereiken. Het vormt ook een scherm tegen de natuurlijke radioactiviteit van radongas dat aanwezig is in de ondergrondse ruimte. Cellulair glas wordt ook gewaardeerd voor zijn brandreactie en zijn perfecte lucht-, water- en waterdampdichtheid, zijn hoge stockagecapaciteit van de warmte, zijn akoestische eigenschappen, het is ook onrotbaar, weerstaat aan plantenwortels, voorkomt elke aantasting door knaagdieren en micro-organismen, heeft een lange levensduur…