Isolerende beglazingen

De schuiframen van onze zitplaatsen hebben werkelijk niets meer van de keukenvensters van onze grootouders. Versterkte thermische isolatie, optimalisatie van de zonnewinsten, controle van de oververhittingsrisico’s, aanbreng van natuurlijk licht, veiligheids- en akoestische beglazingen, brandwerende en decoratieve beglazingen… De prestaties en het gamma van beglazingen blijven verder evolueren..

WAT IS EEN ISOLERENDE BEGLAZING?

Een isolerende beglazing is samengesteld uit twee (dubbele beglazing) of drie (drievoudige beglazing) dunne glasbladen welke met behulp van een afstandhouder van elkaar zijn gescheiden door een spouw met droge lucht of droog gas. Slechts een kleine hoeveelheid van de binnenwarmte ontsnapt naar buiten dankzij het aanbrengen van een lage-emissiviteitscoating op de hoogrendementsbeglazingen (HR-beglazingen). De vroegere types dubbele beglazingen zonder coating waren gevuld met lucht terwijl de huidige hoogrendementsbeglazingen gevuld zijn met argon, wat de isolatieprestaties verhoogt. Er bestaan eveneens drievoudige beglazingen gevuld met krypton, minder courant omwille van de zeldzaamheid van dit gas.

THERMISCHE ISOLATIE EN WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT UG

De Ug-waarde, uitgedrukt in W/m²K, is de warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convective en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het energieverbruik.

De huidige standaard is dubbele hoogrendementsbeglazing Ug=1.1 en 1.0 W/m²K en de drievoudige hoogrendementsbeglazing waarvan de Ug-waarde kan oplopen tot 0.5 W/m²K. Concreet, het isolerend vermogen van een dubbele HR-beglazing is dus 5 à 6 keer hoger dan dat van een enkele beglazing (Ug=5.8 W/m²K) en 2 à 3 keer hoger dan dat van een vroegere type dubbele beglazing zonder coating (Ug=2.8 W/m²K). Het isolerend vermogen van een drievoudige HR-beglazing is 9 à 12 keer hoger dan dat van een enkele beglazing en 4 à 6 keer hoger dan dat van een dubbele beglazing zonder coating !

De behaaglijkheid in een kamer hangt niet enkel af van de temperatuur van de kamerlucht maar ook van de eventuele nabijheid van koude wanden. Het gebruik van hoogrendementsbeglazingen schakelt het onbehaaglijke effect van een koude wand uit en vermindert het condensatierisico op de ramen aan de binnenkant van de kamers.

« WARM EDGE » AFSTANDHOUDERS

Het gebruik van « Warm Edge » afstandhouders uit roestvrij staal of kunststof i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd staal vermindert sterk het warmteverlies aan de rand van de beglazing. De verbeterde prestatie door dit type afstandhouder heeft geen invloed op de Ug-waarde van de beglazing (dit is het warmteverlies in het centrale deel van de beglazing), maar verbetert wel de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + raamkozijn.

ZIN IN NATUURLIJK LICHT?

De lichttransmissie LT, uitgedrukt in %, staat voor de hoeveelheid natuurlijk licht dat via een beglazing binnendringt. Hoe hoger deze waarde, hoe belangrijker de natuurlijke verlichting en hoe minder er moet beroep gedaan worden op kunstverlichting. Het gamma beglazingen biedt een oplossing voor alle toepassingen. De beschikbare lichttransmissies variëren van meer dan 90 % voor extra blank glas tot enkele % voor toepassingen die verblinding willen verminderen. Het glasoppervlak verkleinen om verblinding tegen te gaan is een slechte oplossing : het contrast tussen het raam en de muur wordt benadrukt, wat het ongemak nog verhoogt.