InDUfed informeert, adviseert en consulteert

Kenniscentrum & sociaal comité voor InDUfed-bedrijven

De bedrijven in de schoot van inDUfed vallen onder een zestal paritaire comités :

  • PC 115 : glasnijverheid en verwerking
  • PC 200 : het aanvullend paritair comité voor de bedienden uit de profitsector: de bedienden van de glassector, bedienden van onderzoekscentra, coördinatiecentra en holdingstructuren uit de papierproductie en -verwerking
  • PC 129 en PC 221 : papierproductie
  • PC 136 en PC 222 : papier- en kartonverwerkende nijverheid

De onderscheiden sectoren beschikken allen over minstens één Fonds voor Bestaanszekerheid dat tussenkomt in het kader van de vormingsinspanningen uitgaande van de ondernemingen en dat bepaalde sociale voordelen voorziet voor de werknemers die vallen onder het bevoegdheidsgebied van de respectievelijke sectoren.

inDUfed beschikt over een kenniscentrum inzake sociale wetgeving en informeert de leden over sociale wetgeving in wording en wijzigingen in de regelgeving, via nieuwsbrieven, seminaries… Daarnaast kunnen de leden met hun individuele sociale vraagstukken terecht bij hun federatie.

Het sociaal comité van inDUfed verenigt de HR-specialisten van de bedrijven. Hier worden de leden van het platform geconsulteerd over wetgeving en sociale reglementering in wording. Eveneens worden de sociale standpunten bepaald die inDUfed inneemt inzake algemene reglementering binnen de interprofessionele verenigingen maar ook inzake het sectoraal overleg.