Papier & kartonproductie

Papier bestaat al 2000 jaar. Het blijft echter alomtegenwoordig in het dagelijks leven. Denk maar aan de doos met ontbijtgranen ’s morgens, het uitgebreide gamma aan hygiënisch papier of de kranten, tijdschriften en documenten die we dagelijks  lezen. Papier en karton beschermen de goederen die we nodig hebben, het informeert ons, laat ons communiceren en draagt bij aan onze hygiëne. 

Industriele processen

 Om beter te voldoen aan de papiervraag maakt de papiersector gebruik van complexe industriële processen, spitstechnologie afkomstig uit uiteenlopende domeinen zoals fysica, chemie, robotica,… wordt toegepast. Dit vraagt zware investeringen in productiemiddelen. 
Daardoor is de papierindustrie een sector die bijzonder kapitaalintensief en internationaal getint is. 

Papier is in essentie een dun “viltje” van cellulosevezels, waaraan men eventueel elementen toevoegt om zijn kwaliteit of zijn  gebruikseigenschappen te verbeteren. Om dit “viltje” of vel papier (4) (zie
schema) te maken, gebruikt men pulp, vervaardigd op basis van hetzij oud papier (3), hetzij hout. In het laatste geval kan de pulp verkregen worden door een kookproces voor de chemische pulp (1) of door één mechanisch ontsluitingsproces, voor de mechanische pulp (2).
Deze soorten pulp worden ter plaatse geproduceerd in het geval van  de “geïntegreerde” producenten of op de pulpmarkt aangekocht (commerciële pulp) (5) in het geval van de “niet-geïntegreerde” producenten. 

Lees meer over de verschilende procédés:

CHEMISCHE PULP
MECHANISCHE PULP
PULP OP BASIS VAN OUD PAPIER

2/3 van gebruikte vezels in de Belgische papierindustrie is afkomstig van oud papier:

PAPIER

Meer info

Milieu-impacten verminderen

De bedrijven van de Belgische papiersector engageren zich al jaren om hun nu reeds doorgedreven inspanningen op het vlak van het leefmilieu nog te verbeteren en daardoor de voetafdruk van hun activiteiten op het leefmilieu te beperken.

Concreet spitsen deze verbeteringen zich toe op :
Een efficiënt gebruik van de grondstoffen : hout, oud papier, energie, water,
additieven. 
Doelstelling : efficiënter produceren

Het reduceren van emissies, afvalwater, luchtemissies, bijproducten.
Doelstelling : milieuvriendelijker produceren. 

Deze afbeelding geeft schematisch de voornaamste grondstoffen en emissies weer van de papierproductie. Ze komen ook uitgebreid aan bod in dit tweede deel.

Lees meer over de volgende thema’s:

HOUT
RECYCLAGE VAN OUD PAPIER 
ENERGIE 
WATER EN AFVALWATER 
LUCHTEMISSIES 
BIJPRODUCTEN EN AFVALSTOFFEN 
SYSTEMEN VOOR MILIEUBEHEER

De missie van Paper Chain Forum VZW is, sinds 1992, de verspreiding van informatie over de relatie tussen papier en milieu in de meest ruime zin van het woord en meer specifiek: het verduidelijken van het harmonieuze en duurzame karakter van deze relatie en het informeren van het grote publiek op een objectieve en gefundeerde wijze.