Recyclage

Glas is eeuwig: het is voor 100% recycleerbaar en kan een oneindig aantal keer gerecycleerd worden zonder enige verandering aan eigenschappen. Een kwaliteitsrecyclage verzekert een optimaal hergebruik van de glasscherven (ook calcin of cullet genoemd) in de glaslevenscyclus.

INZAMELING EN VERWERKING

Voor de goede werking van het systeem is een optimale inzameling, met daarin de sortering aan de bron, de sleutel tot succes.

Na de aangepaste inzameling via de glasbollen voor holglas of via containers op sites of in containerparken voor vlakglas, wordt het glas verwerkt in een gespecialiseerde glasrecylingcentra. Na dit behandeling zullen de glasscherven gebruikt worden in de productie van nieuwe glasproducten.

België is, tussen de Europeese landen, een land met een hoog inzamelingspercentage ver voor het gemiddel van 70% in Europa. Volgens de statistieken van FEVE, heeft België in 2013, meer dan 96% van het holglas dat op de markt gezet werd, opgehaald.

RECYCLAGE

De beschikbaarheid van glasscherven op de markt, de kwaliteit van de sortering en de vereiste kwaliteitscriteria in functie van het geproduceerde glastype bepalen het percentage glasscherven dat in de ovens toegelaten wordt. Vandaag bedragen deze percentages t.o.v. de grondstoffenmassa ongeveer 30% voor vlakglas, 50% voor holglas, 60 tot 70% voor cellulair glas en tot 90% voor glaswol.
Nochtans zijn de technologische toevoegingslimieten van glasscherven in de glasfabricage nog lang niet bereikt. De glassector steunt actief de ontwikkeling van ophaling- en verwerkingsmethodes om kwaliteitsglasscherven te verkrijgen.

MILIEUWINST

De voornamelijkste milieuwinsten te wijten aan het gebruik van glasscherven zijn hieronder samengevat :