Brochures

GLAS

Beschrijving

Een glasheldere kijk op de Belgische glasindustrie | Ledenboek VGI | Uitgave : 2021

Belgische beglazingen

Feel inspired Wallonia – Deze brochure werd ter gelegenheid van de COP22 in Marrakesh (22ste Conferentie van de Partijen van de Klimaatconventie van de Verenigde Naties) door de AWEX gepubliceerd. De glasindustrie ligt op pagina’s 3, 16 & 17.

Een glasheldere kijk op kwaliteitsvolle bijna-energieneutrale woningen

Een korte kijk op de eerste grondstof : de glasscherven

Dankzij dit nieuw brochure van het VGI zal u de duurzaamheid van glas gedurend heel de levenscyclus ontdekken.

Een andere kijk op beglazingen en hun functies

De levencyclus van glas

Milieu en Energie

Beschrijving

In 2013 heeft SuMMA in opdracht van OVAM een rapport gemaakt over het stand van zaken van vlakglas in de bouwsector. Dit projekt kader in het beleidsniveau van Vlaanderen rond de omslag van een afvalbeleid naar een Duurzaam Materialenbeleid.

For around ten years, the Walloon energy policy in industry has primarily focused on the signing of voluntary agreements, known as sectoral agreements between regional authorities and industrial sectors.This booklet gives an overvieuw of the results of the 16 industrial sectors that signed the agreemend

Dit rapport geeft een overzicht over het jaar 2012 en de positie van de glasindustrie tegenover haar doelstelling eind 2012 in het kader van het accord de branche “energie’

MBO NOX jaarrapport 2012

Deze presentatie gaat over hoe glasrecyclage in een gesloten kring gebeurd en de voordelen voor het milieu.

Meer dan 98 % van de glazen flessen en bokalen ingezameld in België In Europa wordt meer dan ¾ gebruikt als grondstof in de cyclus « van fles tot fles ».