Technische Nota’s

Beschrijving

VGI-Nota 03 : Uitzicht van transparente beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria

VGI-Nota 06 : De verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw volgens de NBN S23-002

Informatieve nota over thermisch verbeterde afstandhouders, Psi-waarde (Ψ) en hun invloed op de Uw-waarde van het venster.

Nota