Economie

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) is een voldongen feit. Alleenover de voorwaarden van dit vertrek wordt nog onderhandeld. Sommige inDUfed-leden hebbenregelmatig uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk en zullen daardoor rechtstreeks door deBrexit worden geïmpacteerd. Om deze bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op dezeingrijpende verandering, hebben we een […]
Lees meer
Inloggen / Registreren

Highlights

Brexit – Het Verenigd Koninkrijk zal de EU en de interne markt op 1 januari 2021 daadwerkelijk verlaten

Lees meer