Template CAO 90

Een werkgever kan aan (een deel van) zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde maar onzekere collectieve resultaten behaald worden. Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.
Lees meer
Inloggen / Registreren

Highlights

Brexit – Het Verenigd Koninkrijk zal de EU en de interne markt op 1 januari 2021 daadwerkelijk verlaten

Lees meer