Extranet

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) is een voldongen feit. Alleenover de voorwaarden van dit vertrek wordt nog onderhandeld. Sommige inDUfed-leden hebbenregelmatig uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk en zullen daardoor rechtstreeks door deBrexit worden geïmpacteerd. Om deze bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op dezeingrijpende verandering, hebben we een […]
Lees meer
Een werkgever kan aan (een deel van) zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde maar onzekere collectieve resultaten behaald worden. Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.
Lees meer
Inloggen / Registreren

Highlights

Brexit – Het Verenigd Koninkrijk zal de EU en de interne markt op 1 januari 2021 daadwerkelijk verlaten

Lees meer