Digitale uitnodiging

In de ambitie om tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken, hebben de Green Deal en de circulaire economie een vooraanstaande rol toebedeeld gekregen in de recente agenda van de Europese Unie. Bij de maatregelen inzake afvalproductie en -beheer, werd de klemtoon gelegd op de recycleerbaarheid en het hergebruik van verpakkingen. 

De glas, pulp-, papier- en karton producerende en verwerkende bedrijven ontwikkelen producten die van nature recycleerbaar en circulair zijn. Ze kunnen bovendien de hoogste recyclagecijfers van de verpakkingssector voorleggen. Deze sectoren, dragen sinds jaren bij aan het vermijden van verspilling, de promotie van de CO2-neutraliteit en hebben zich actief geëngageerd in de ondersteuning van de ambities van de Green Deal.

Onze drie federaties onderstrepen echter unaniem dat de politieke discussies moeten ondersteund worden door zinvolle, realistische en feitelijke benaderingen gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, die bovendien alle milieu-impacten bekijken.

Bijzonder gevoelige thema’s in dit opzicht zijn het gebruik van de grondstoffen (zowel fossiele als natuurlijke), beschikbaarheid van gegevens over de ganse levenscyclus (LCA), het aantal rotaties, de logistieke parameters,… die in hun geheel  geëvalueerd moeten worden als men de impact van herbruikbare verpakkingen bekijkt.

Indien de beleidsmakers de intentie hebben de meest duurzame optie naar voren te schuiven, moeten de producten één voor één geëvalueerd worden tijdens hun volledige levenscyclus.

Om een juist beeld te scheppen van de inzet, de acties en de voorstellen om de wervelstorm waarmee onze industrieën geconfronteerd worden, te doorstaan, heeft InDUfed het genoegen U uit te nodigen op de conferentie: 

« Onze Europese federaties in de storm van de Green Deal »

 die we organiseren op woensdag 24 mei 2023 vanaf 15u30, in de Kasteelhoeve van Profondval (Château-Ferme de Profondval) te Court-Saint-Etienne (Weergave van de kaart).

Drie vertegenwoordigers van onze Europese federaties zullen hun visie geven over deze thema’s :

  • Mevr. Adeline Farrelly Secretaris-generaal van Glass Alliance Europe (Europees verbond van de glasindustrie).
  • Mevr. Eleni Despotou Secretaris-generaal van CITPA (Europese federatie van papier- en kartonverwerkers).
  • Dhr. Jori Ringman CEO van CEPI (Europese confederatie van pulp- en papierproducenten).

Deze conferentie zal afgesloten worden met een Walking dinner.

Programme

15h30Onthaal
16h00Openingswoord en voorstelling van het conferentiethema door
Olivier Douxchamps, Voorzitter van inDUfed, en Thomas Davreux, General Manager van inDUfed
16h15Sessie 1: Spreker: Mevr. Adeline Farrelly Secrétaris-generaal van Glass Alliance Europe (Europees verbond van de glasindustrie)
16h40Sessie 2: Spreker: Mevr. Eleni Despotou Secretaris-generaal van CITPA  (Europese federatie van papier- en kartonverwerkers)
17h05Sessie 3: Spreker: Dhr. Jori Ringman – CEO van CEPI (Europese confederatie van pulp- en papierproducenten)
17h30Walking dinner
21h30Einde van de conferentie

Gelieve ons uw aanwezigheid te bevestigen tegen ten laatste 17 mei 2023.

Plaats van de conferentie

Château-Ferme de Profondval
2, Chemin de Profondval
1490 Court-St-Etienne
Tel: +32 (0)10 68 08 24 
GPS: 50.654903,4.6110983

Nuttige informatie

Anne-Sophie Carton
anne-sophie.carton@indufed.be
+32 2 542 61 20

Downloading van de routebeschrijving (downloading van een PDF-bestand)

Parking

Ter plaatse

InDUfed is het platform dat 3 sectoren verenigt: de pulp-, papier- en kartonproductie (COBELPA), de verwerking van papier- en kartonproducten (FETRA) en de glasproductie en verwerking (FIV).

Adres: Marsveldplein 2, 1050 Elsene – Tel: +32 2 542 61 20